PLN
Darmowa dostawa od 200,00 PLN
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

1. Postanowienia Ogólne:
1.1 Sklep internetowy, działający pod adresem InternetowySupermarket.pl prowadzony jest przez Alfex sp. z o.o.
w 55-120 Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 22-24.

1.2 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

1.3 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny,
z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer z włączoną obsługą Java, lub inna przeglądarka internetowa w aktualnej wersji.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

1.4 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego
lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

1.5 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Alfex sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług
za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

1.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://internetowysupermarket.pl/Regulamin-cterms-pol-13.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego:

2.1 W sklepie istnieje możliwość rejestracji jako klient bądź złożenia zamówienia bez rejestracji.

2.2 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

2.3 Alfex sp. z o.o. może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp
do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Alfex sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w jego dobre imię.

2.4 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego sklep.

2.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami,
sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.6 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Alfex sp. z o.o.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

3.1. Alfex sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu,
w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

3.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Alfex sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Internetowego.

3.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: sklep@internetowysupermarket.pl
lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

3.5. Alfex sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni,
a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
zowo.

Zaufane Opinie IdoSell
4.70 / 5.00 164 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-07-30
Wszysko ok
2023-07-03
Szybka i sprawna wysyłka dzieki
pixel